Postup při zápisu jazykových předmětů

1. Studenti 1. ročníků si v průběhu zápisu nezapisují do STAGu žádné jazykové předměty.

2. Zápis jazykových předmětů povinných nebo povinně volitelných do STAGu bude umožněn na základě úspěšného splnění vstupního testu (minimálně 60%).

3. Vstupní testy absolvují studenti v průběhu přípravného týdne podle daného harmonogramu - s kurzem matematiky, bez kurzu matematiky.

4. Požadované znalosti ke vstupním testům je možné si ověřit na ukázkových testech uvedených na webových stránkách Katedry jazyků.

5. V případě nízké úspěšnosti v ukázkových vstupních testech je možné si účast na vstupním testu odložit do následujícího letního semestru a znalosti si doplnit ve volitelných kurzech nabízených KJE.

6. Studentům, kteří již získali doklad ze zkoušky o jazykových znalostech na minimální úrovni B1 bude na základě předložení tohoto dokladu před vstupním testem v průběhu přípravného týdne (nejpozději do konce 1. týdne zimního semestru) požadovaný předmět do STAGu vložen Katedrou jazyků.

7. Jakékoliv dotazy či nejasnosti bude možné konzultovat s pracovníky Katedry jazyků během přípravného týdne a prvního týdne zimního semestru. Podrobné informace k výuce jazyků na EF jsou na webové stránce Katedry jazyků EF.