Logistics

Zkratka předmětu KŘE/KLOGA
Název předmětu Logistics
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KŘE/KLOGA
Název Logistics
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KŘE/LOGAJ
Vyloučené předměty KŘE/KLOG
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The course deals with investigation of material and information flow among subjects as suppliers of raw materials and parts, manufacturers of goods, distributors and end consumers with the aim to accelerate this flow, remove unnecessary elements, decrease inventories and costs. All this will contribute to better custom services and make the competition on the market for the firms more effective. The role of logistics increases especially in contemporary global environment. Students will be acquainted with specific methods and technologies of logistics.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Vypočítané příklady ze skript.

Požadavky ke zkoušce:
Písemná a ústní zkouška. V písemné zkoušce úspěšnost alespoň 70 %.

Obsah

Lectures:
1. Úvod do logistiky, logistický systém, logistický řetězec. Logistické plánování a předpovědi.
2. Nákupní proces, logistické služby. Řízení zásob.
3. Skladování. Obaly v materiálovém toku. Reverzní a Zelená logistika.
4. Logistika v dopravě.
5. Logistické služby a distribuce.
6. Pojistná zásoba a ABC metoda.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Kurz logistiky nevyžaduje žádné předchozí předpoklady.

Získané způsobilosti

Studenti lépe porozumí vztahům mezi účastníky dodavatelského řetězce a vztahům mezi logistikou, výrobou a distribucí

Garanti a vyučující
  • Garanti: prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
  • Přednášející: prof. Ing. Drahoš Vaněček, CSc.
Literatura
  • Vaněček, D. Logistics. České Budějovice, 2002. ISBN 80-7040-566-X.
  • VANĚČEK, D. Logistika -examples (available on Moodle, EF, KRE, Logistika, cvičení. 2011.
  • COYLE, J. J., BARDI, E. J., LANGLEY, C. J. The Management of Business Logistics. Ohio, 2003. ISBN 0-324-00751-5.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF