Master´s Diploma Thesis 1

Zkratka předmětu KŘE/DT1
Název předmětu Master´s Diploma Thesis 1
Akademický rok 2017/2018
Pracoviště / Zkratka KŘE/DT1
Název Master´s Diploma Thesis 1
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Seminář 60 HOD/SEM
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je seznámit student se základními principy psaní akademických textů a závěrečné práce na úrovni bakalářského stupně studia. Psaní je zde prezentováno jako heuristický proces, jak se zaměřit na cíl zpracovávaného textu, typy akademických prací, srozumitelné a logické psaní, kritéria hodnocení akademických textů.

Požadavky na studenta

Požadavky na zápočet:
Úspěšná prezentace úvodní, teoretické a metodologické části zpracovávané diplomové práce, napsané v souladu se základními principy akademického psaní.

Kritériem udělení zápočtu je předložení přehledu literatury a metodiky DP do 20.12. a akceptace předloženého textu vedoucím práce.

Obsah

- základní principy akademického psaní
- struktura akademických textů
- úvod
- abstrakt
- metodologie
- souhrn
- citace
- teoretická část práce

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům akademického psaní. Po absolvování jsou schopni vytvořit úvodní, teoretickou a metodologickou část své diplomové práce.

Garanti a vyučující
Literatura
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta

Stáhnout jako PDF